Závlahy a záhrady

Realizácia záhrad a závlah

Automatické závlahy

Automatická závlaha

V dnešnom období vplyvom klimatických zmien a nestability počasia dochádza v prírode často k nedostatku zrážok. V našom  prostredí to riešime doplnkovou závlahou - zavlažovacím systémom.

V dnešnej modernej záhrade je ideálne riešenie automatický závlahový systém.

Automatický závlahový systém je efektívne a ekonomické riešenie zavlažovania. Slúži k rovnomernému rozloženiu dodanej vody na vymedzených plochách v primeranom množstve a intenzite. Systém je prevažne podpovrchový a tým nenarúša estetiku záhrady. Podľa rôznych nárokov rastlín na vodu, podmienkach na stanovištiach a výdatnosti vodného zdroja je závlahový systém rozdelený na sekcie.

Ako funguje automatický závlahový systém

  • Jednotlivé sekcie sa spúšťajú pomocou elektromagnetických ventilov ovládaných riadiacou jednotkou. Riadiaca jednotka je naprogramovaná na spúšťanie v daný časový okamih a vyhodnocuje signál zo senzora zrážok, vlhkosti či vetra.
  • Jednotka otvára ventily, ktoré púšťajú vodu do jednotlivých okruhov.
  • Riadiaca jednotka je schopná komunikovať cez WiFi, alebo iným pripojením do siete, a tak dovoluje ovládanie a sledovanie závlahy aj na diaľku pomocou počitača a mobilných telefónov.

Výhody automatickej závlahy

Závlaha šetrí Váš čas
Nebudete tráviť čas v záhrade zdĺhavým ručným polievaním, jednoducho nastavíte zavlažovací cyklus na začiatku sezóny a automatika robí všetko za vás a pre záhradu a trávnik.

Zavlažovanie šetrí Vaše financie
Správne nastavený závlahový systém rovnomerne dodá rastlinám len potrebné množstvo vody, nedochádza k prepolievaniu, úspora vody môže byť až 40%-70% oproti manuálnej zálievke.

Zabezpečí Vám pohodlie
V skorých ranných hodinách automatický závlahový systém zabezpečí rastlinám a trávniku dostatočnú vlhkosť. Odpadá prácne premiestňovanie hadíc pri polievaní a uskladňovanie všetkých zavlažovacích komponentov.

Jednoduchá obsluha závlahy
Riadiaca jednotka je ľahko nastaviteľná. 

Zohľadňuje nároky
Závlahový systém je rozdelený do sekcií podľa nárokov rastlín na vodu stanovišťa. Vodu dodáme rastlinám toľko a vtedy kedy ju potrebujú a tým zabezpečíme ich zdravý rast.

Zavlažovací systém je neviditeľný
Prevažná časť komponentov závlahového systému je uložená v zemi. Nenarúša estetický vzhľad záhrady a je chránená voči poškodeniu.

Použitie automatického zavlažovacieho systému

Automatický závlahový systém je použiteľný v každej záhrade kde je potreba polievať trávnik, záhony či záhradu. 

Bežne zavlažujeme: trávnik, okrasné záhony, kvetinové výsadby, strešnú záhradu, skalku, ovocné stromy a zeleninové hriadky.

  • Systém je použiteľný aj na závlahu: terasových kontajnerov, zimných záhrad, záhonov včlenených do interiéru domu alebo zelených stien.

  • Automatické zavlažovacie systémy je možné namontovať aj v hotovej záhrade a v založenom trávniku. 

  • Investície vynaložené pri budovaní automatických zavlažovacích systémov bývajú trošku vysoké oproti polievaniu záhradnou hadicou, no úspora nákladov za vodu a šetrenie Vášho času stráveným polievaním sa po krátkom čase vráti.